Robot Kullanımıyla İlgili SPK Bilgilendirmesi

Uzman Danışman (Robot) kullanılmasıyla ilgili oluşan bilgi çöplüğünden sıyrılmak adına SPK‘ya 4982 nolu Bilgi Edinme Kanununa istinaden bu konu hakkında bilgi vermesini istedim. SPK‘nın mailini direk olarak yayınlıyorum.

 ” İlgi: 19.08.2016 Tarihli Başvurunuz
     İlgide kayıtlı yazınızda, kaldıraçlı işlemler platformlarında uzman danışman (robot) kullanımına getirilen yasakla ilgili olarak bilgi talep edilmektedir
 Kurulumuzun III-37.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in (Yatırım Hizmetleri Tebliği) “Yatırım danışmanlığı faaliyeti” başlıklı 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasında; “Müşterilere yatırım kuruluşları tarafından her türlü elektronik ortam aracılığıyla doğrudan sunulan veya yönlendirilen başka gerçek veya sanal portföylere ilişkin işlemlerin takip edilmesi ve/veya kopyalamasını sağlayan imkanların sunulması yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda, yukarıda bahsi geçen hizmetler Kurulumuz düzenlemeleri kapsamında yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak tanımlanmıştır. Diğer yandan, yine aynı Tebliğ’in “Kaldıraçlı işlemlerde bireysel portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı sınırlaması” başlıklı 27/B maddesinde; “Aracı kurumlar kaldıraçlı işlemleri sundukları müşterilerine söz konusu işlemler için bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti veremezler.” hükmü yer almaktadır.
     Anılan madde hükümlerine ilişkin olarak piyasadaki uygulamalara yeknesaklık kazandırmak ve açıklık getirmek amacıyla Kurulumuz tarafından yayınlanan Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber’de i-SPK.37.4 (15.07.2016 tarih ve 22/802 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen değişiklikle; aracı kurumlar tarafından doğrudan sunulmayan veya yönlendirilmeyen, müşterilerin kendi inisiyatifleri ile takip ettikleri veya kopyaladıkları gerçek veya sanal portföylerin aracı kurumların sorumluluğunda olmadığı, öte yandan bu imkanlara tamamen müşteri inisiyatifi ile ulaşılsa dahi aracı kurumların bu nitelikteki yazılım ve donanımları müşteri talebiyle de olsa işlem platformlarına entegre edemeyecekleri hususlarına yer verilmiştir. Görüldüğü üzere, kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin aracı kurumlar tarafından yatırım danışmanlığı hizmeti sunulamayacağı hüküm altına alınmış olup, yine Kurulumuz düzenlemeleri gereği yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında sayılmış sanal portföylerin takibi ya da kopyalanmasını sağlayan yazılımların aracı kurumların işlem platformlarına entegre edilemeyeceği düzenlenmiştir.
     Bu çerçevede, getirilen değişikliğin dayanağının 15.07.2016 tarih ve 22/802 s.k ile güncellenen Rehber olduğu ve söz konusu yasağın uygulanmasının aracı kurumların inisiyatifine bırakılmış bir konu olmadığı hususunda bilgi edinilmesini rica ederim. 
Bilgi edinilmesi rica olunur.

Bu bildirimden anladığım Uzman Danışmanların (Robotların) ne halt olursa olsun kullanılması YASAKTIR! Sanıyorum ki Robot’ların sadece Social Trading ve Portföy Kopyalama yaptığını sanan bir SPK Kurulu var bu kararı alan. Türkiye’de bunları yapabilecek bilgi birikimi olan insanların olmadığını ön görüyoruz, yapanlarda Portföy Kopyalıyor’dur demek istiyorlar net olarak! Fakat BIST’in teknoloji transferi için Nasdaq‘la anlaşmasına ses çıkartmadık ve gelişmiş Auto Trading Sistemleri ile Küçük Yatırımcının kazancını iyice indirdik diyorlar! Türkiye’de yakında İşlem yapan bilinçli işlemci kalmayacaktır. (zaten işlemcilerin %90’ı sağdan soldan gördükleri işlemleri açıyorlar) Kaldıraçların düşürülmesi, Robot kullanımının kapatılması, Sosyal Trading’in yasaklanması derken Forex Piyasasının suyu çıkmış bulunmaktadır. Bu bildirinin üzerine yazacak konuşacak çok bir şey yok zaten…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir